top of page

วิธีการใช้งาน AR

เริ่มจากค้นหาหน้าที่มีสัญลักษณ์ SCAN AR

AR-1.png

ขอให้ท่านเปิดไปยังหน้าที่มีสัญลักษณ์ SCAN AR ซึ่งอยู่ในหน้าประจำหมวดใหญ่ ได้แก่ Planet, People และ Profit โดยแต่ละหน้าจะมี 1 QR Code ที่จะนำท่านไปสู่เว็บไซต์สำหรับสแกนภาพความจริงเสมือน (Augmented reality) AR Code หรือ AR Marker ที่เป็นหน้าหนังสือนั้น และท่านจะพบภาพบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจในหมวดนั้น ๆ ซ้อนอยู่บนหน้าหนังสือ

 

ส่วนหน้าประจำหมวดย่อยจะมี 4 QR Codes โดยแต่ละชิ้นจะนำท่านไปสู่เว็บไซต์สำหรับแสกน AR Marker โดยแต่ละ QR Code จะแสดงผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เริ่มจาก QR Code บนสุดจะนำท่านไปสู่ภาพ AR ของอนาคตที่พึงประสงค์ ต่อมา QR Code ที่อยู่ถัดลงมาจะนำท่านไปสู่ภาพอนาคตที่ไม่พึงประสงค์ ส่วน QR Code อีกสองชิ้นจะนำท่านไปพบกับภาพสิ่งของที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์

 

ท่านคงเริ่มสนใจแล้วว่า ภาพ AR ในหนังสือเล่มนี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไร ดังนั้นเรามาลองแสกนตามวิธีการด้านล่างกันเลย

วิธีการสแกน AR

1. สแกน QR Code บนหน้าหนังสือ

โดยส่องใกล้ๆ QR Code ที่ต้องการ

จากนั้นให้กดลิงก์เพื่อเปิดกล้อง AR

2. กดอนุญาต (Allow)

เพื่อให้แอปพลิเคชันบนเว็บบราวเซอร์ใช้กล้องของท่าน

3. เมื่อเปิดกล้อง AR แล้ว ให้นำกล้องถอยห่างออกมา

จาก QR Code แล้วส่องที่หน้าหนังสือทั้งหน้า ซึ่งทำหน้าที่เป็น AR Marker

4. ท่านจะพบวิดีโอแอนิเมชันซ้อนขึ้นมา บนหน้าจอมือถือของท่าน

bottom of page