top of page
  • Writer's pictureNIA 100 FACES

เจน พวงมาลี | ครูดีศรีแผ่นดิน

Updated: May 16, 2023
คำว่าครูหรือแม่พิมพ์ของชาตินั้น นับว่าเป็นหน้าที่ที่หนักและยิ่งใหญ่ เพราะคำว่าครู มาจากคำว่า ครุ ที่แปลว่า หนัก และหน้าที่นี้สำคัญต่อประเทศชาติ เพราะครูคือผู้ผลิตเยาวชนอนาคตของชาติ เป็นผู้หล่อหลอมบุคคล ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนเรือจ้างที่เป็นผู้ชี้ทิศทางที่ถูกที่ควร ครูเจน พวงมาลี หนึ่งในครูที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการทำหน้าที่สำคัญนี้อย่างไม่ย่อท้อ ด้วยเป้าหมายต้องการให้เด็กทุกคนมีการศึกษา และสามารถพัฒนาตนเองเป็นกำลังพัฒนาชาติ แม้เกษียณไปแล้วก็ยังไม่ละทิ้งความเป็นครูแม้แต่วินาทีเดียว


ครูเจน อดีตข้าราชการครูวัย 76 ปี ตลอดชีวิตอุทิศให้กับการมอบความรู้ให้เด็กนักเรียน ปัจจุบันยังคงเดินหน้าสอนหนังสือโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาสให้ได้รับโอกาส โดยตระเวนขี่มอเตอร์ไซค์ไปสอนหนังสือฟรี ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูที่มุ่งหวังจะสั่งสอนศิษย์ให้ได้มีความรู้และประสบความสำเร็จในชีวิต โดยยึดหลักตามรอยพ่อหลวง ร.9 ที่ว่าปิดทองหลังพระ สร้างประโยชน์ให้สังคมเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน


“ครูเกษียณตั้งแต่ปี 2550 หลังจากนั้นก็เริ่มออกไปสอนหนังสือตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครปฐม สุพรรณบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท รวมตั้งแต่เกษียณสอนมาแล้วจำนวนกว่า 62 โรงเรียน ไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใด แค่ต้องการเอากำลังสติปัญญาความสามารถที่มีทำความดีเพื่อแผ่นดินเกิดและคืนกำไรให้กับสังคม เราเป็นครูมานานมีเทคนิคต่าง ๆ ก็เอามาถ่ายทอดให้เด็ก มันไม่เคยล้าสมัย และจากการที่เราสอนเด็กมาหลายปีทำให้รู้ว่าจุดไหนเด่นจุดไหนด้อยก็จะนำมาปรับให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้น”


ครูเจนเล่าว่า การสอนเด็กในยุคปัจจุบัน ครูต้องมีเทคนิค กลยุทธ์ รู้จักบูรณาการ มีกิจกรรมเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ เช่น การจัดการแข่งขันคิดเลขเร็ว ทั้งเแบบเป็นกลุ่มและบุคคล ตามสัญชาตญาณของคนก็ต้องการเอาชนะ เด็ก ๆ จึงมีการตื่นตัวและสนุกไปกับกิจกรรมที่จัดขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องสอนถึงความเหมาะสมให้กับเด็ก ๆ ซึ่งแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยน แต่สิ่งที่เราต้องปลูกฝังคือกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม กฎเกณฑ์ที่ทุกคนต้องเคารพ เช่น เมื่ออยู่ในห้องเรียนต้องเงียบและเรียบร้อย ต้องเรียนอย่างมีสติและมีสมาธิ ให้เวลากับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า เด็ก ๆ ก็จะเข้าใจการเป็นครู...ถ้าเป็นแล้ว ก็เป็นไปจนวันตาย เราสอนคนได้ เราก็ต้องเป็นตัวอย่างให้ได้ เราต้องเสียสละและรักในสิ่งที่ทำ

ครูเจนยังออกแบบการเรียนการสอนที่ทำให้การเรียนง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาปราบเซียนอย่างคณิศาสตร์ มีทั้งสูตรลัด คณิตคิดเร็ว ให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจว่าการเรียนอย่างเข้าใจจะทำให้สามารถนำไปใช้ได้จริง แก้โจทย์ยาก ๆ ได้ ถ้าท่องจำเราก็จะลืม ทำให้เด็กหลายคนสามารถทำคะแนนสอบ O-NET ได้ดีขึ้น


“เราสอนทั้งวิชาการและวิชาชีวิต นี่คือหน้าที่ครูทุกยุคสมัยต้องทำเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีสอนแทนไม่ได้ อาชีพครูไม่มีวันตกงาน และเป็นอาชีพที่ต้องพัฒนาปรับตัวตลอดเวลาเพราะความรู้มีเข้ามามากมาย เราต้องสอนให้เด็กรู้วิชาการเพื่อเข้าใจในสิ่งที่ต้องรู้ และต้องสอนจริยธรรมคุณธรรมเพื่อให้อยู่บนโลกได้ ไม่รังแกใคร ดังนั้นการออกแบบการสอนในปัจจุบันจะออกแบบมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเพิ่มการพัฒนาจิตใจของเด็ก ๆ เข้าไปด้วย นี่คือการออกแบบการสอนของครู”


จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้คนจะยกย่องให้ครูเจนเป็นปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่า เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม ดังตัวอย่างรางวัลที่ครูท่านนี้ได้รับ เช่น รางวัลพ่อดีเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2550 รางวัลคนดีประเทศไทย ปี 2560 รางวัลวุฒิสภาศรัทธาความดี ปี 2564


ครูเจน ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้มีหัวใจแห่งความเป็นครูได้เดินตามรอย ผู้ไม่หยุดพัฒนาตัวเองให้ทันยุคสมัย ผู้สร้างรูปแบบการสอนแบบบูรณาการวิชาการและจิตใจเข้าด้วยกัน สร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน


 

Jane Puangmalee | Retired Teacher

A professional teacher of Thailand


“You are a teacher for life. You teach and therefore you have to set a good example. You need to understand the meaning of sacrifices and you need to love what you do."


Mr. Jane Puangmalee, or Kru Jane, a 76-year-old former government teacher, has dedicated his whole life to educating pupils. He is one of those Prof.s who puts his heart and soul into this essential work. He wishes for every youngster to have education. Even though he has retired, he has not given up on his dream of being a teacher. Still, he continues to teach, particularly the children who are deprived of education, by patrolling on a motorbike to teach for free. He does it with the spirit of a teacher who aspires to teach kids to be informed and successful in life.


Kru Jane stated that when it comes to educating children nowadays, instructors must know how to incorporate tactics and approaches since, in this changing time, activities to keep kids involved are essential. Although the time has changed, what we must develop in society is the laws of cohabitation. To completely concentrate on what is happening in front of them, we need to highlight norms that everyone must follow, such as being quiet and disciplined in the classrooms.


Kru Jane also emphasized that we need to educate academic topics as well as life skills. When technology cannot educate, it is the responsibility of instructors of all ages to do so. A teacher’s job is never-ending. Because of the quantity of knowledge, teaching is also a profession that requires constant development. We must educate youngsters the ethics and morality in order for them to live in the world without bullying others.

20 views0 comments

Comments


bottom of page