top of page
  • Writer's pictureNIA 100 FACES

พีร์อุมากร วระเศรษฐ์ถาพร | รากเหง้าที่เรียบเรียงผ่านแนวคิด Back-to-Basic สรรค์สร้างพลังความเป็นไทย

Updated: May 13, 2023
ทุกอาชีพล้วนมีคุณค่าและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน แม้แต่อาชีพที่อยู่บนรันเวย์อย่างแฟชั่นดีไซด์และนักออกแบบที่ทุกคนต่างรู้จักและเรียกว่า ดีไซเนอร์ นับเป็นอาชีพที่สร้างชื่อเสียงและมูลค่าด้านแฟชั่นให้กับประเทศได้อย่างมาก วันนี้ดีไซเนอร์ผู้หลงรักรากเหง้าความเป็นไทย ผู้ต้องการสร้างความยั่งยืนสู่ปากท้องชุมชนคนไทยในฐานะผู้สร้าง ผู้ผลิต และผู้เริ่มต้นที่เรียกว่า ต้นน้ำ ให้แข็งแรงและยืนอยู่ได้ คุณพีร์อุมากร วระเศรษฐ์ถาพร หรือ “ไก่ อูกัส” จึงได้นำแนวคิด back-to-basic มาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์งานแฟชั่นสู่สายตาคนไทยและผู้คนทั่วโลก


แม้ความคาดหวังจากครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นทหารและคุณแม่มาจากครอบครัวคนจีนจะไม่เอื้ออำนวยให้คุณไก่เติบโตในอาชีพศิลปิน โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงในการหาเลี้ยงตัวเองในอนาคต แต่คุณไก่บอกกับตัวเองเสมอว่าต้องทำทุกสิ่งให้สุดฝีมือ คุณไก่จึงตั้งใจเรียนจนอยู่ในอันดับต้น ๆ ของห้องเสมอ

หลังพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นถึงความสามารถและความมุมานะของเธอ คุณไก่เริ่มศึกษาและฝึกหัดออกแบบแพตเทิร์นเป็นสิ่งแรกเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งตั้งแต่พื้นฐานและจุดเริ่มต้นของการทำงานออกแบบแฟชั่น ผลจากความเพียรพยายามและการฝึกฝนเรียนรู้อยู่เสมอทำให้เธอได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นจากสมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย


คุณไก่ย้ำเสมอว่า ทุกสิ่งที่เธอได้มาไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเรียนรู้ อดทน ฝ่าฟัน ไม่ละทิ้งความฝันกลางคัน ที่สำคัญ ต้องรู้จักผนวกองค์ความรู้ที่มีด้วย ภายใต้แบรนด์ UKAS ที่เน้นนำเสนอความสง่างามของวัฒนธรรมไทยผ่านผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การยึดหลัก back to basic ตั้งแต่การวางกรอบแนวคิด การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาด ทำให้งานของคุณไก่แตกต่าง โดดเด่นบนเวทีโลก นับเป็นคุณค่าที่สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน


ในฐานะนักออกแบบสายเลือดไทย ความสามารถของดีไซเนอร์หญิงแกร่งคนนี้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างไร้ข้อกังขา เธอเป็นความภาคภูมิใจแห่งเอเชียในฐานะนักออกแบบชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัล DE FÊLÉ DE MODE “เดฟิเล เดอ โมด” หรือรางวัล “ปลอกนิ้วทองคำ” จากฝรั่งเศส ซึ่งนักออกแบบระดับโลกอย่าง เทียรี่ มูแกลร์ (Thierry Mugler) หรืออเล็กซานเดอร์ แมคควีน (Alexander McQueen) ฯลฯ เคยได้รับมาแล้ว


นอกจากรางวัลเกียรติยศ Sweden World Peace Awards 2018 สาขาเชิดชูศิลปวัฒนธรรมดีเด่น (International Cultural Heritage Awards) เธอยังได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำหญิงระดับแนวหน้าของโลก ด้วยรางวัล Woman Power Awards ในงาน Woman Power Global Event ร่วมกับผู้หญิงผู้ทรงอิทธิพลจากหลากหลายสาขาอาชีพทั่วโลก เธอยังคงสร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศอย่างต่อเนื่องผ่านผลงานที่เธอออกแบบ


“รากเหง้าล้วนเป็นฐานของความสำเร็จ เราจะเห็นว่าจากคำว่า ‘Save the Roots - รักษ์รากเหง้า’ Roots มันมีเอสด้วยนะ แปลว่าไม่ได้มีแค่รากเดียว แต่เราใส่ใจทุกรากความคิด รากศาสนา รากวัฒนธรรม ทั้งนี้เป็นเพราะความแตกต่างคือความงดงามของมนุษย์ เป็นพลังที่สร้างสันติภาพไร้พรมแดน”


งานแฟชั่น งานออกแบบ เป็นงานที่สร้างความยั่งยืนได้ ถ้าเราเข้าใจวิธีการสร้างและสื่อสารออกไป

คุณไก่ตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมการสื่อสารซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาความยากจนของคนรากหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการสื่อสารเพื่อฉายภาพรากเหง้าวิถีและวัฒนธรรมไทยผ่านเส้นไหมที่ถักทอจากย่ายายไปสู่สายตาชาวโลกผ่านงานออกแบบของเธอ ช่วยส่งเสริมคนไทยให้มีอาชีพ สามารถลืมตาอ้าปากอย่างกว้างขวางขึ้น เพราะสิ่งที่ถ่ายทอดไม่ใช่เพียงคุณค่าของผ้าไทย แต่เป็นคุณค่าแห่งความเป็นไทย ประเทศของเรามีต้นทุนที่ดีทั้งทรัพยากรคุณภาพ คนเก่ง และวัฒนธรรมอันดีงาม การผสมผสานสิ่งเหล่านี้อย่างลงตัวและนำเสนอความเข้มแข็งของรากเหง้าไทยในทุกมิติผ่านช่องทางออนไลน์ จะพาให้เราเปลี่ยนและปรับตัวเองให้แข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่ผันผวนอย่างยั่งยืน


การต่อยอดต้นทุนวัฒนธรรมไทยด้วยนวัตกรรมแห่งยุคสมัย ช่วยสร้างนิยามใหม่แห่งรากเหง้าคนไทยบนบริบทโลก ด้วยการผนวกความรู้จากหลากหลายภูมิปัญญาเพื่อส่องสะท้อนวิถีชีวิต นับเป็นการสร้างความเป็นไทยให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างยั่งยืน 

Peerumakorn Worasatrthaporn | UKAS 789 Co., Ltd.

The back-to-basic ideas and the innovative creation that can perpetuate Thainess“Careers in fashion and design can contribute to sustainability of our society. We just have to understand their processes and articulate them.”


Every profession has its own values and reinforces one another. Fashion designer is one profession that brings national reputation. As a creator, fabricator, and initiator, the fashion designer also cannot forget about sustainability and making sure the communities can feed themselves and stand on their own legs.


Peerumakorn “Kai” Worasatrthaporn grew up in a family with militaristic and Chinese values, which were not the most hospitable to her artistic persuasion. Against all odds, her determination to be the best at what she wanted to do bore its fruit. Her diligence allowed her to develop a profound understanding of fashion design from the basics and made her constantly at the top of her class. What she earned did not come easily but required patience, struggles, and persistence. Beyond these qualities, Kai added, the ability to integrate various knowledge such as conceptual design, creativity, and marketing strategies, was utmost important.


Kai is the founder of UKAS, the brand that sets itself apart from others due to its unique representation of Thai culture through Thai fabric, as well as its attempt at sustainable value creation. She is the first designer from Asia to receive the famous DE FÊLÉ DE MODE award, which puts her on par with world-renowned designers such as Thierry Mugler, Alexander McQueen, etc. She is also the recipient of 2018’s Sweden World Peace Awards in the international cultural heritage category and Woman Power Awards at Woman Power Global Event, alongside many other powerful women from a wide range of professions

23 views0 comments

Comments


bottom of page