top of page
  • Writer's pictureNIA 100 FACES

วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ | เมื่อนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนกลายเป็นคำตอบของชีวิต

Updated: Jun 19, 2021MQDC ผู้ผสานนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเพื่อเคลื่อนวงการอสังหา​ริมทรัพย์ ตอบโจทย์คุณค่าของทุกชีวิตและธรรมชาติ


“เราเชื่อว่าความเป็นอยู่ที่ดีของทุกชีวิตนั้นเชื่อมโยงกัน มนุษย์จะมีความสุขในชีวิตที่แท้จริงก็ต่อเมื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสุขด้วยเช่นกัน”

“วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เล่าถึงแนวคิดสำคัญที่คุณบี - ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ วางไว้เพื่อเริ่มต้นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งสร้าง “For All Well-Being” หรือการเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้


“เรามุ่งมั่นทำงานในแนวทางแบบองค์รวมเพื่อสร้างความสมดุลให้กับทุกชีวิตในโลกใบนี้ ซึ่งหลักการนี้ยังครอบคลุมไปถึงชุมชนรอบ ๆ โครงการของเราด้วย ทุกโครงการของเราเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของคน ชุมชน และสังคม การพัฒนาแต่ละโครงการจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านตัวอย่างเช่น โครงการ The Forestias โครงการ Flagship ของเราตั้งอยู่ที่บางนา การพัฒนาโครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสังคมผู้สูงอายุผ่านการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อดึงผู้สูงอายุกลับเข้ามามีบทบาทในชุมชน


โครงการของเรามีการใช้แนวคิด Sustainnovation หรือนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติของโครงการ เราจึงสร้างผืนป่าและระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนในเมืองให้มีความสุขอย่างแท้จริง รวมไปถึงการพัฒนาโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อลดการใช้พลังงาน การสร้างโรงงานสาธารณูปโภคส่วนกลาง และการออกแบบภูมิทัศน์อย่างใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดผลกระทบความร้อนในเมือง โดยมีศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) และฟิวเจอร์เทลส์แล็บ (FutureTales Lab) ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับสถาบันหรือองค์กรระดับโลก เช่น MIT และ Harvard TH Chan School of Public Health


ความท้าทายคือการทำให้นวัตกรรมนั้นสร้างคุณค่าต่อคนและสิ่งแวดล้อมจึงจะเป็นการพัฒนาทั้งนวัตกรรม วัฒนธรรม และจริยธรรม

เราจะมีทีมงานลงไปสำรวจพื้นที่เพื่อดูว่ามีต้นไม้ พันธุ์พืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ชนิดใดบ้างอาศัยอยู่ แล้วเราจะทำการศึกษาเพื่อขนย้ายพวกเขาเหล่านี้ไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย และเมื่อโครงการแล้วเสร็จเราจะสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เพื่อนำความหลากหลายทางชีวภาพกลับคืนมา” วิสิษฐ์อธิบายขยายความโดยยกตัวอย่าง The Forestias โครงการอสังหาริมทรัพย์​ที่เป็นต้นแบบการพัฒนาเมือง​แห่งใหม่ของโลก ซึ่งพัฒนาขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าจะเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยจุดประกายให้สังคมเห็นถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัยว่าสามารถอยู่ร่วมกับระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีคุณภาพและจะทำให้เรามีความสุขได้อย่างยั่งยืน


“MQDC มองว่า ‘นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน’ คือการค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกแง่มุมของการออกแบบและการก่อสร้าง เพื่อลดการใช้พลังงานและลดทรัพยากรลง เช่น โครงการ True Digital Park เป็น ‘เมืองอัจฉริยะ’ แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิต สามารถประหยัดการใช้พลังงานได้ 30% และลดการใช้น้ำ 40% จากการใช้เทคโนโลยี Building Information Modeling หรือ BIM” วิสิษฐ์เล่าถึงอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลระดับโลกอย่าง AEC Excellence Awards


วิสิษฐ์กล่าวทิ้งท้ายถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนไว้ว่า “การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนถือเป็นเป้าหมายที่น่าตื่นเต้นสำหรับทุกคนและทุกองค์กร ความสำเร็จในธุรกิจขึ้นอยู่กับการค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ดังนั้นองค์กรจึงไม่สามารถเพิกเฉยต่อความต้องการและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ ความท้าทายคือการทำให้นวัตกรรมนั้นสร้างคุณค่าต่อคนและสิ่งแวดล้อมจึงจะเป็นการพัฒนาทั้งนวัตกรรม วัฒนธรรม และสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงานมีกำลังใจในการทำงานที่ส่งผลอันยิ่งใหญ่ต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน”


 

A Real Happiness from the Sustainable Real Estate

“We believe that the well-being of all life is connected, and the human being will be truly happy when nature and environment are also happy.” Our company strives to work in a holistic way which leads to a good balance of all lives in this world. We start all projects from identifying problems and the community’s need, so the development of each project aims to address specific problems. For example, The Forestias project in Bangna was initiated to build an elderly society through specialized design so that the elderly can also play a role in the community. Also, we employ a concept of Sustainnovation in our all projects to generate the well-life condition and give people true happiness. This includes developing smart networks to reduce energy consumption, building a central utility plant, and designing the landscape with attention to every detail. Moreover, Magnolia Quality Development Corporation (MQDC) views ‘innovation for sustainability’ as the search for new innovations to develop the quality of life and to reduce energy consumption. For example, True Digital Park project is a city with a full stack of facilities, and it can save 30% of energy consumption and reduce 40% of water consumption. Visit concludes that success in business depends on finding new opportunities, so the organization cannot ignore the demands and the development of new innovations.


415 views0 comments

Comments


bottom of page