top of page
  • Writer's pictureNIA 100 FACES

ดร.การดี เลียวไพโรจน์ | หัวหน้าทีมทำนาย “อนาคต” ประเทศไทย ในอีก 50 ปีข้างหน้า

Updated: Aug 22, 2021อนาคตศาสตร์ กับการวางกลยุทธ์แห่ง ‘อนาคต’ ของประเทศไทย ในอีก 50 ปีข้างหน้า


“ดร.การดี เลียวไพโรจน์” เป็นผู้หญิงเก่งที่ผ่านหลายบทบาท หลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ ในมหาวิทยาลัย ผู้นำเทรนด์ด้านนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัล มาถึงบทบาทล่าลุดกับการเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย “อนาคต” ของประเทศไทยและของโลก โดยเฉพาะด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจหลักของ FutureTales LAB คือการสร้างกลยุทธ์แห่งอนาคต (Strategic Future) สิ่งที่ได้จากแล็บแห่งนี้คือข้อมูลที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ซึ่งไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่เป็น “นวัตกรรมระดับเมือง” ที่ส่งผลต่อสังคมและความเป็นอยู่ “เราไม่ได้มองแค่สถานการณ์ในระยะ 5-10 ปีนี้ แต่เรามองถึงคนในเจเนอเรชันถัดไป เราเตรียมการเพื่อการสร้างเมือง ที่พร้อมด้วยนวัตกรรมและตอบสนองวิถีชีวิตของคนในอนาคตได้จริง”

เมื่อถามถึงนวัตกรรมที่เกิดขี้นในประเทศไทยและในอนาคต ดร.การดีให้ความเห็นว่าสำหรับประเทศไทย นวัตกรรมเกิดจากสถานการณ์บีบบังคับ (Crisis-Driven Innovation) ต้องยอมรับว่าคนไทยมีศักยภาพในการปรับตัวและเรียนรู้ที่จะรับกับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีและการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น ทำให้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ก็เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เช่นกัน


สิ่งที่นับว่ามีคุณค่าอย่างมากในฐานะนักวิจัย คือการได้แชร์องค์ความรู้ที่เรามี และข้อมูลจากเรายังถูกนำไปใช้ เพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดียิ่งขึ้น

ในฝั่งของ FutureTales LAB สิ่งที่คณะนักวิจัยให้ความสำคัญ และมองเห็นอนาคตที่อาจเกิดเป็นวิกฤตได้ ก็คือเรื่องของ Climate Change ซึ่งคนทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติตามปกติ แต่เมื่อมองภาพไปในระยะ 40-50 ปีข้างหน้า สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง อาจะทำให้มนุษย์เราไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้เลยก็เป็นไปได้ “หน้าที่ของเราคือการหาโซลูชันว่า ทำอย่างไรที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่นำไปสู่วิกฤตเกิดขึ้นช้าลง รวมถึงการหาแนวทางสร้างนวัตกรรมเพื่อตั้งรับเมื่อสถานการณ์นั้นมาถึง”

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการทำวิจัยที่ FutureTales LAB ไม่ได้สงวนไว้ใช้แต่ในองค์กรเท่านั้น แต่คณะนักวิจัยยังได้ทำงานร่วมหลายภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคตและคุณภาพชีวิตร่วมกัน ที่สำคัญ เมื่อพูดถึงอนาคต มันไม่มีการจำกัด อายุ การศึกษา และสาขาอาชีพ จึงทำให้ FutureTales LAB เป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับทุกไอเดียและความคิดเห็นจากทุกคน เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างอนาคตดี ๆ ร่วมกัน

“สิ่งที่นับว่ามีคุณค่าอย่างมากในฐานะนักวิจัย คือการได้แบ่งปันองค์ความรู้ที่เรามี และข้อมูลจากเรายังถูกนำไปใช้ เพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดียิ่งขึ้น”

เมื่อถามถึงแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ริเริ่มทำสิ่งใหม่ ๆ และศึกษาถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ดร.การดีกล่าวว่า เริ่มต้นมาจากแนวคิดของการชอบอ่าน ชอบทดลอง ทำไปสู่การคิดต่อยอดไปว่า อะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเริ่มผลักดันสิ่งที่ตนเห็นและทำให้คนอื่นเห็นว่าสิ่งนี้สำคัญและต้องตระหนัก ยิ่งไปกว่านั้น อย่าลังเลที่จะลงมือทำและอย่ากลัวความผิดพลาด

“เรื่องของนวัตกรรมเป็นเรื่องของทุกคน จะเป็นคนรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ก็สร้างสิ่งใหม่ ๆ ได้ทั้งนั้น สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือ การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด อย่าหยุดที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับชีวิต”


 

Strategize Thailand’s Future Tales

Dr. Karndee Leopairote is not an ordinary university lecturer. She is a talented woman who has played various roles in the realm of digital finance innovation. The lastest challenge she has taken is to become the chief advisor for future foresight and innovation of FutureTales LAB by MQDC. “Our job is to find the solutions for the ongoing global warming. Also, we have to find ways to create innovations to deal with those situations.” Any information obtained from research at FutureTales LAB is not reserved for corporate use alone. Researchers have also worked with many sectors, both domestic and abroad. Knowledge sharing and exchange lead to innovation for better future and better quality of life. Therefore, the lab is an open space for everyone’s ideas and opinions to learn together and create a promising future. “Something of great value as a researcher is to share the knowledge that we have. Our information is also used for the social development. The concept of innovation is a crucial matter for everyone. The old generation or the new generation can create new things; the main thing is that, above all, learning never ends.”

2,177 views1 comment

1 則留言


ทิพย์เกษร หนูด้วง
ทิพย์เกษร หนูด้วง
4月14日

มีคนเอาชื่อ ดร การดี ไปแอบอ้าง เพื่อหลอกลวงเงิน ในไลน์นะคะ

按讚
bottom of page