top of page

สาขาที่ 1

100 Faces Website 2-01.png

รักกี้ สุขประเสริฐ

“ความยั่งยืนของชุมชนมาจากความเข้มแข็งของประชาชน”

100 Faces Website 2-02.png

บุญล้อม เต้าแก้ว

“เราต้องทำให้คนเรียนรู้การพึ่งพาตนเองตั้งแต่เด็ก เมื่อเกิดวิกฤตก็จะรอด อยู่ได้อย่างยั่งยืน”

เล็ก กุดวงศ์แก้ว

“เราต้องพึ่งพาตนเองและธรรมชาติด้วยความเคารพและสานต่อมิตรให้เป็นพลังขับเคลื่อนวิถีชีวิตอย่างไทย”

100 Faces Website 2-03.png

วัลลภ ปัสนานนท์

“ทำอย่างไรจะพัฒนารสชาติให้ดีที่สุดแล้วต้องปกป้องสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะดูแลได้”

100 Faces Website 2-04.png
100 Faces Website 2-05.png

สุธาทิพย์ ทรัพย์เรือนชัย

“คนดอยเก่ง... มีองค์ความรู้มากมาย แต่ขาดหลักการ พอเราเอาสองอย่างนี้มารวมกัน คนดอยก็เข้าใจมากขึ้นจนเกิดการพัฒนาที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้”

100 Faces Website 2-06.png

เอนก สีเขียวสด

“ผมอยากให้เกษตรกรเป็นนักธุรกิจเกษตร อยากให้อาชีพเกษตรกรเป็นธุรกิจส่วนตัว ที่ลูกหลานภูมิใจ”

เข็มอัปสร สิริสุขะ

“ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญอยู่ ผลกระทบทางภัยพิบัติมันชัดเจน รุนแรงและใกล้ตัวมากขึ้นทุกวัน”

100 Faces Website 2-07.png

สพ.ญ.วรางคณา พันธุ์วาณิช

“น้องหมา น้องแมวที่ได้รับวีลแชร์ ก็เหมือนคนเราที่กลับมาเดินได้ แม้มีเครื่องช่วย ก็แฮปปี้มีความสุข”

100 Faces Website 2-08.png
100 Faces Website 2-09.png

ชลลดา (เมฆราตรี) สิริสันต์

“สัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งมีชีวิต การจะเลี้ยงต้องพิจารณาความพร้อมของตัวเอง ถ้าคุณรับข้อผูกมัดที่จะดูแลเค้าจนหมดอายุขัยไม่ได้แสดงว่าคุณไม่พร้อม...ไม่พร้อม..ไม่เลี้ยง...ดีกว่านะคะ”

100 Faces Website 2-10.png

ธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์

“การทำธุรกิจ...มีส่วนในการทำร้ายสังคมและสิ่งแวดล้อม จะทำอย่างไรที่สามารถได้ทั้งเงินและรักษาสังคมสิ่งแวดล้อม”

เปรม พฤกษ์ทยานนท์

“การแก้ไขปัญหาขยะมันไม่ได้แก้ได้แค่ใครคนใดคนหนึ่ง แต่มันต้องเกิดจากการช่วยกันและเห็นประโยชน์ร่วมกัน”

100 Faces Website 2-11.png

ผศ. ดร.สมพร ช่วยอารีย์

“พลังงานหมุนเวียนคือทางเลือกใหม่ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร เพื่อให้พึ่งพาตนเอง”

100 Faces Website 2-12.png
100 Faces Website 2-13.png

ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ

“เราต้องสร้างเมือง โดยเคารพธรรมชาติ การปฏิรูปต้องใช้หลักการเปลี่ยนที่อยู่ของคนกฎหมายผังเมืองไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้”

100 Faces Website 2-14.png

สุริยา ยีขุน

“เรานำหลักแนวคิดตามศาสตร์พระราชาเรื่องของการกันน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และปล่อยน้ำออกในหน้าน้ำหลาก”

City from Below

สาขาที่ 2

100 Faces Website 2-15.png

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นภัยคุกคามใหญ่...ถึงเวลาที่ทุกคนต้องช่วยโลกใบนี้สร้างความสมดุลให้กลับมาอีกครั้ง”

100 Faces Website 2-16.png

พันชนะ วัฒนเสถียร

“ในช่วงโควิดรอบแรก เราทุกคนตกอยู่วิกฤต เหมือนบ้านเรากำลังถูกไฟไหม้ เราจำเป็นต้องช่วยกันเพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้”

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม

“เราอยู่ที่ไหน ก็ต้องสร้างประโยชน์ ท่าฉลอมมีดี ต้องบอกต่อ เพื่อให้คนมาและพัฒนาเมือง และสร้างความยั่งยืน”

100 Faces Website 2-17.png

ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง

“เจียระไนอัตลักษณ์ชุมชน สร้างสรรค์มูลค่าคืนสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

100 Faces Website 2-18.png
100 Faces Website 2-19.png

พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

“การวางแผนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืนต้องมีข้อมูลที่รวดเร็ว ทันสมัย ถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์”

100 Faces Website 2-20.png

ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ

“เราอยากให้คนตั้งใจมาศรีสะเกษ เราจึงสร้างเมืองให้มี Value เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และมีความยั่งยืน”