top of page

กลุ่มที่ 1

Environment

100 Faces Website 3-01.png

รักกี้ สุขประเสริฐ

“ความยั่งยืนของชุมชน มาจากความเข้มแข็งของประชาชน”

100 Faces Website 3-02.png

บุญล้อม เต้าแก้ว

“เราต้องทำให้คนเรียนรู้การพึ่งพาตนเองตั้งแต่เด็ก เมื่อเกิดวิกฤตก็จะรอด อยู่ได้อย่างยั่งยืน”

เล็ก กุดวงศ์แก้ว

“เราต้องพึ่งพาตนเองและธรรมชาติด้วยความเคารพและสานต่อมิตรให้เป็นพลังขับเคลื่อนวิถีชีวิตอย่างไทย”

100 Faces Website 3-03.png

วัลลภ ปัสนานนท์

“ทำอย่างไรจะพัฒนารสชาติให้ดีที่สุดแล้วต้องปกป้องสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะดูแลได้”

100 Faces Website 3-04.png
100 Faces Website 3-05.png

สุธาทิพย์ ทรัพย์เรือนชัย

“คนดอยเก่ง... มีองค์ความรู้มากมาย แต่ขาดหลักการ พอเราเอาสองอย่างนี้มารวมกัน คนดอยก็เข้าใจมากขึ้นจนเกิดการพัฒนาที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้”

100 Faces Website 3-06.png

เอนก สีเขียวสด

“ผมอยากให้เกษตรกรเป็นนักธุรกิจเกษตร อยากให้อาชีพเกษตรกรเป็นธุรกิจส่วนตัว ที่ลูกหลานภูมิใจ”

เข็มอัปสร สิริสุขะ

“ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญอยู่ ผลกระทบทางภัยพิบัติมันชัดเจน รุนแรงและใกล้ตัวมากขึ้นทุกวัน”

100 Faces Website 3-07.png

สพญ.วรางคณา พันธุ์วาณิช

“น้องหมา น้องแมวที่ได้รับวีลแชร์ ก็เหมือนคนเราที่กลับมาเดินได้ แม้มีเครื่องช่วย ก็แฮปปี้มีความสุข”

100 Faces Website 3-08.png
100 Faces Website 3-09.png

ชลลดา (เมฆราตรี) สิริสันต์

“สัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งมีชีวิต การจะเลี้ยงต้องพิจารณาความพร้อมของตัวเอง ถ้าคุณรับข้อผูกมัดที่จะดูแลเค้าจนหมดอายุขัยไม่ได้แสดงว่าคุณไม่พร้อม ...ไม่พร้อม..ไม่เลี้ยง...ดีกว่านะคะ”

100 Faces Website 3-10.png

ธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์

“การทำธุรกิจ...มีส่วนในการทำร้ายสังคมและสิ่งแวดล้อม จะทำอย่างไรที่สามารถได้ทั้งเงินและรักษาสังคมสิ่งแวดล้อม”

เปรม พฤกษ์ทยานนท์

“การแก้ไขปัญหาขยะมันไม่ได้แก้ได้แค่ใครคนใดคนหนึ่ง แต่มันต้องเกิดจากการช่วยกันและเห็นประโยชน์ร่วมกัน”

100 Faces Website 3-11.png

สมพร ช่วยอารีย์

“พลังงานหมุนเวียนคือทางเลือกใหม่ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร เพื่อให้พึ่งพาตนเอง”

100 Faces Website 3-12.png
100 Faces Website 3-13.png

เดชา บุญค้ำ

“เราต้องสร้างเมือง โดยเคารพธรรมชาติ การปฏิรูปต้องใช้หลักการเปลี่ยนที่อยู่ของคน กฎหมายผังเมืองไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้”

100 Faces Website 3-14.png

สุริยา ยีขุน

“เรานำหลักแนวคิดตามศาสตร์พระราชาเรื่องของการกันน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และปล่อยน้ำออกในหน้าน้ำหลาก”

City from Below

กลุ่มที่ 2

City Network

100 Faces Website 3-15.png

จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นภัยคุกคามใหญ่...ถึงเวลาที่ทุกคนต้องช่วยโลกใบนี้สร้างความสมดุลให้กลับมาอีกครั้ง”

100 Faces Website 3-16.png

พันชนะ วัฒนเสถียร

“ในช่วงโควิดรอบแรก เราทุกคนตกอยู่วิกฤต เหมือนบ้านเรากำลังถูกไฟไหม้ เราจำเป็นต้องช่วยกันเพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้”

สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม

“เราอยู่ที่ไหน ก็ต้องสร้างประโยชน์ ท่าฉลอมมีดี ต้องบอกต่อ เพื่อให้คนมาและพัฒนาเมือง และสร้างความยั่งยืน”

100 Faces Website 3-17.png

เอกพงษ์ ตรีตรง

“เจียระไนอัตลักษณ์ชุมชน สร้างสรรค์มูลค่าคืนสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

100 Faces Website 3-18.png
100 Faces Website 3-19.png

พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

“การวางแผนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืนต้องมีข้อมูลที่รวดเร็ว ทันสมัย ถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์”

100 Faces Website 3-20.png

สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ

“เราอยากให้คนตั้งใจมาศรีสะเกษ เราจึงสร้างเมืองให้มี Value เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และมีความยั่งยืน”

ธนาภรณ์ อ้อยอิสรานุกุล

“อาหารที่ไร้ประโยชน์ของใครบางคน อาจเป็นประโยชน์ต่อคนหลายคนอย่างมากมายมหาศาล”

100 Faces Website 3-21.png

สัญญา มัครินทร์

“ทุกที่คือสถานศึกษา ผมอยากอยู่บ้านและอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้”

100 Faces Website 3-22.png
100 Faces Website 3-23.png

Ariaround

“เราต้องการสร้างสังคมเมือง ให้คนเมืองช่วยกันพัฒนาเมือง และเข้าใจบริบทของเมืองตัวเองอย่างลึกซึ้ง... แม้จะเป็นเมืองกรุง”

100 Faces Website 3-24.png

กุลชาติ เค้นา

“ถ้าจะทำตามฝัน สิ่งนั้นต้องเลี้ยงตนเองได้ และเกิดความยั่งยืน”

อินทัช มาศวงษ์ปกรณ์

“เราต้องการที่จะให้การขนส่งสาธารณะง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มีมาตรฐาน และเหมาะสมกับประเทศไทย”

100 Faces Website 3-25.png

เมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ

“เราอยากสร้างอาชีพให้คนพิการ พวกเขามีศักยภาพ แต่ขาดโอกาสถ้าเราส่งเสริม พวกเขาทำงานได้ดี”

100 Faces Website 3-26.png

กลุ่มที่ 3

Health&Well-Being

100 Faces Website 3-27.png

ศศพินทุ์ วงษ์โกวิท

“การได้ใช้ชีวิตที่มีความสุข เริ่มต้นจากการดูแลตัวเอง และการส่งต่อความรู้ในการดูแลตัวเองที่ถูกต้อง ซึ่งเท่ากับเราได้สร้างชีวิตที่มีความสุขให้ผู้คน”

100 Faces Website 3-28.png

เพ็ญลักขณา ขำเลิศ

“อาชีพพยาบาลถือว่าได้ทำบุญตลอด มันคือบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ การช่วยหนึ่งชีวิตที่อยู่ในมือเราเท่ากับเราได้ช่วยหนึ่งครอบครัว” 

มานพ พิทักษ์ภากร

“ของอะไรที่เราสร้างขึ้นใหม่ในวันนี้ อาจจะไม่ใช่ของที่เราจะหวังผลในวันนี้ แต่มันเป็นของที่เราจะหวังผลในอนาคต” 

100 Faces Website 3-29.png

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

“หัวใจของการท่องเที่ยวไทยคือ ความปลอดภัย ความสุข และประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งจะนำไทยไปสู่การเป็นมหาอำนาจด้านการท่องเที่ยวที่แท้จริง”

100 Faces Website 3-30.png
100 Faces Website 3-31.png

สิรินดา พันสถา

“ความสำเร็จของชีวิต คือ การที่เราทำสิ่งที่รักจนมันเปลี่ยนแปลงตัวเรา”

100 Faces Website 3-32.png

พงศ์ปณต เรืองอารีรัตน์

“คนเราสามารถทำสิ่งที่ชอบและรักไปด้วยกันได้ขอแค่มีการแบ่งเวลาในชีวิตที่ดี หากผมทำได้ คนอื่นก็ทำได้”

ภัทรัดจารินท์ สุวัชรานนท์

“ในยุคนี้ มีอีกโลกหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งก็คือโลกออนไลน์ เราต้องปรับตัวตนและเปลี่ยนการสื่อสาร”

100 Faces Website 3-33.png

จิรายุ ตันตระกูล

“ผมเชื่อว่า...จิตที่ได้รับการพัฒนาและฝึกฝนมาจนชำนาญจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่รากฐานของปัญหาอย่างแท้จริง” 

100 Faces Website 3-34.png
100 Faces Website 3-35.png

กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ 

“การที่คน ๆ หนึ่งต้องรอกว่าที่จะได้รับการรักษา เป็นความทุกข์อย่างใหญ่หลวง” 

100 Faces Website 3-36.png

สุริยเดว ทรีปาตี

“ถึงเวลาที่เราต้องลุกขึ้นมาฟังเสียงเด็ก เพราะเด็กเป็นรากฐานของการพัฒนา”

จิราภรณ์ อรุณากูร

“การเลี้ยงเด็กไม่ใช่การเลี้ยงแต่ตัว แต่เราต้องเลี้ยงดูจิตใจเพื่อให้เขาเติบโตอย่างสมบูรณ์”

100 Faces Website 3-37.png

อรรถพล โพธิ์หาญรัตนกุล

“คนแก่... ไม่ใช่วัยร่วงโรย แต่เต็มไปด้วยภูมิความรู้ เราแค่ต้องลดช่องว่างระหว่างวัยเพื่อให้เราได้แลกเปลี่ยนและยอมรับความรู้ของกันและกัน”

100 Faces Website 3-38.png